συμπληρώστε το e-mail σας ώστε να λαμβάνετε τις νέες προσφορές μας
 
 
  Εγγραφή
  Διαγραφή
 

Aστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε άλλον παράνομα και υπαίτια. Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου και είναι απόρροια αμέλειας.

Κατηγορίες
Γενική Αστική Ευθύνη (Ξενοδοχείων, Εκπαιδευτηρίων, Φροντιστηρίων, Κινηματογράφων, Θεάτρων, Εμπορικών Καταστημάτων, Εστιατορίων, Κέντρων Διασκέδασης, Κοινοχρήστων Χώρων, κ.τ.λ.) Αστική Ευθύνη Εκτέλεσης Έργων
Προσωπική Αστική Ευθύνη
Οικογενειακή Αστική Εύθυνη
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ζώων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (Ιατρού, Φαρμακοποιού, Νοσοκομείου, Κλινικής, Δικηγόρου, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Λογιστή, κ.τ.λ.)
Αστική Ευθύνη Εργοδότη
Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Τροφική Δηλητηρίαση


Παρακαλούμε Εισάγετε Τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες

 
Ονοματεπώνυμο:  
Ταχυδρομικός
Κώδικας:
  (πχ 12740)
Επάγγελμα:
 
Είδος Επιχείρησης:  
E-mail:   (*)
Ταχυδρομική Διεύθυνση:   (*)
Τηλέφωνο:   (*)
Είδος Αστικής Ευθύνης:  

Παρατηρήσεις:

 
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε μας στο 210 3213405
(*) Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική