συμπληρώστε το e-mail σας ώστε να λαμβάνετε τις νέες προσφορές μας
 
 
  Εγγραφή
  Διαγραφή
 
Ασφάλεια Παιδιού

Το παιδί αποτελεί την πιο ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα, μέχρι να ενηλικιωθεί αντιμετωπίζει καθημερινά κινδύνους.


Ας το προστατέψουμε. Ας ασφαλίσουμε όλες του τις στιγμές. Και ας αποταμιεύσουμε χρήματα τα οποία θα τα χρειαστεί για τις σπουδές του ή 

για να ξεκινήσει τη δική του δουλειά.

Στοιχεία Ασφαλισμένου
Ονοματεπώνυμο:  
Ημερομηνία
Γέννησης:
  (πχ 01/10/1998)
Φύλο:  
Νοσηλεία:   Ναι Όχι
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα:   Ναι Όχι
Νοσοκομειακό Επίδομα:   Ναι Όχι
Επένδυση:   ( Ποσό )
Επείγουσα Αερομεταφορά:   Ναι Όχι
Θάνατος από Ατύχημα:   Ναι Όχι
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων:   Ναι Όχι
Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα:   Ναι Όχι
Τρόπος Πληρωμής:   Ετήσιο Εξάμηνο Τρίμηνο

Παρατηρήσεις:

 
Στοιχεία Συμβαλλόμενου
Ονοματεπώνυμο:  
Ημερομηνία
Γέννησης:
  (πχ 01/10/1970)
Φύλο:  
Ταχυδρομικός
Κώδικας:
  (πχ 12740)
Επάγγελμα:
 
E-mail:   (*)
Ταχυδρομική Διεύθυνση:   (*)
Τηλέφωνο:   (*)
Καπνιστής :   Ναι Όχι
Ταμείο:  
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε μας στο 210 3213405
(*) Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική